Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Татяна Добрева
Информация за връзка mtsa@abv.bg
Висше училище/научен институт IPBAS
Факултет/Катедра Microscopy
Други дисциплини с които е свързана дисертацията physique of polymers
Работни езици на докторанта english, french
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси morphology of isotactic polypropylene
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Optical properties of the three polymorphic forms of isotactic polypropylene; e-Polymers, no.042;2002
2. Kinetics of non-isothermal melting and crystallization of gamma-irradiated isotactic polypropylene; e-polymers; no.035; 2003
3.Wide and Small angle X-ray Scattering Study of Isotactic Polypropylene Gamma irradiated in Bulk; Europ.Polym.J.; in press
Шифър на научната специалност 010506
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 19.1.2001
Дата на отчисляване 30.6.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Морфология и структурни изменения по време на гама облъчване на изотактен полипропилен
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria