Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Николай Борисов Недев
Научен ръководител Доц. д-р. инж. Христо Гигов
Информация за връзка Варна 9010, ул. Студентска №1, Технически Университет-Варна; тел.(052) 383 237
e-mail: n.nedev@ieee.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - Варна
Факултет/Катедра Факултет по електроника, катедра Електронна техника и микроелектроника
Факултет/Катедра (ако има) Катедра "Електронна техника и микроелектроника"
Работни езици на докторанта Български
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 11.3.2001
Дата на отчисляване 11.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria