Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Гълъбова Порязова
Професионален опит - клиничен ординатор и специализант по неврология в Катедрата по Неврология при Медицински Университет - Пловдив от 1.04.2001;
- клиничен ординатор в неврологично отделение на Многопрофилна Транспортна Болница - Пловдив от 23.10.2000 до 1.03.2003.
Научен ръководител проф. д-р Захари Захариев дмн.
Методология на изследването полисомнографска регистрация на целонощен сън; скали за оценка на паркинсоновата болест: UPDRS, Scwab&England, Hœhn and Yahr; оценка на качеството на живота при Пациенти с Паркинсонова болеет: PDQ-39; оценка на наличието на наличието на когнитивен дефицит: MMSE; оценка на наличието на депресия; оценка на сънливостта и на качеството на съня: ESS, PSQI.
Информация за връзка ул. "Васил Априлов" 15а, гр. Пловдив 4000; тел.: сл. 032/602 282
e-mail: rossigp@yahoo.com
Висше училище/научен институт Медицински Университет - Пловдив
Факултет/Катедра Катедра по Неврология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Медицина на съня, Неврофизиология
Работни езици на докторанта български, английски, руски, немски
Научна област Медицински науки
Научна специалност Медицина
Научни интереси неврология, медицина на съня, неврофизиология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Василева Т., Теменлиева В., Дошева В., Порязова Р. Диагностични предизвикателства при амиотрофичната латерална склероза. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2002.
2. Василева T., Теменлиева В., Дошева В., Порязова Р. Диагностична стойност на електромиографското изследване при пациенти с амиотрофична латерална склероза. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2002.
3. Теменлиева В., Порязова Р. Цервикална дистония — литературен обзор с принос на 2 случая. Научна сесия на Медицински Университет - Плевен, 2002. Сборник с резюмета.
4. Теменлиева В., Василева T., Порязова Р. Клинико-електрофизиологичен подход при Миастения гравис. Научна сесия на Медицински Университет - Плевен, 2002. Сборник с резюмета.
5. Теменлиева В., Василева T., Порязова Р. Структурно-клиничен анализ на заболяванията, проявяващи се с полиневритен синдром. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2003.
6. Теменлиева В., Андонова Ст., Порязова P., Маджурова А., Цонева Св. Честота и тежест на шийните радикулопатии при болни със заболявания от пренапрежение на горните крайници. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
7. Теменлиева В., Порязова Р. Субклинична краниална полиневропатия при захарен диабет -принос на електромиографското изследване. Научни трудове на СУБ -Пловдив, 2004, /под печат/.
8. Теменлиева В., Порязова Р. Сравнителни клинико-електромиографски проучвания на периферните нерви при двата типа захарен диабет. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
9. Порязова P., Захариев 3. Синдром на неспокойните крака, периодични движения на крайниците по време на сън и Паркинсонова болест. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
10. Василева T., Теменлиева В., Порязова P. Смъртоносни мозъчни инсулти в млада възраст. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
Шифър на научната специалност 030119
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2003
Дата на отчисляване 1.4.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест
14 април 2014
разговор върху книгата на Камелия Спасова "Събитие и пример у Платон и Аристотел"

4 април 2014
На 7 април 2014 г. в 9:00 ч. в Заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

26 март 2014
Регистрация – до 30.04.2014 г. Приемане на конкурсните работи – до 15.07.2014 г.

21 март 2014
на тема "Зелената икономика – възможности и предизвикателства"

17 март 2014
Първи дискусионен младежки форум в рамките на съвместната ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА "БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ МИНАЛОТО"
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria