Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Докторанти
 
Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Гълъбова Порязова
Професионален опит - клиничен ординатор и специализант по неврология в Катедрата по Неврология при Медицински Университет - Пловдив от 1.04.2001;
- клиничен ординатор в неврологично отделение на Многопрофилна Транспортна Болница - Пловдив от 23.10.2000 до 1.03.2003.
Научен ръководител проф. д-р Захари Захариев дмн.
Методология на изследването полисомнографска регистрация на целонощен сън; скали за оценка на паркинсоновата болест: UPDRS, Scwab&England, Hœhn and Yahr; оценка на качеството на живота при Пациенти с Паркинсонова болеет: PDQ-39; оценка на наличието на наличието на когнитивен дефицит: MMSE; оценка на наличието на депресия; оценка на сънливостта и на качеството на съня: ESS, PSQI.
Информация за връзка ул. "Васил Априлов" 15а, гр. Пловдив 4000; тел.: сл. 032/602 282
e-mail: rossigp@yahoo.com
Висше училище/научен институт Медицински Университет - Пловдив
Факултет/Катедра Катедра по Неврология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Медицина на съня, Неврофизиология
Работни езици на докторанта български, английски, руски, немски
Научна област Медицински науки
Научна специалност Медицина
Научни интереси неврология, медицина на съня, неврофизиология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Василева Т., Теменлиева В., Дошева В., Порязова Р. Диагностични предизвикателства при амиотрофичната латерална склероза. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2002.
2. Василева T., Теменлиева В., Дошева В., Порязова Р. Диагностична стойност на електромиографското изследване при пациенти с амиотрофична латерална склероза. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2002.
3. Теменлиева В., Порязова Р. Цервикална дистония — литературен обзор с принос на 2 случая. Научна сесия на Медицински Университет - Плевен, 2002. Сборник с резюмета.
4. Теменлиева В., Василева T., Порязова Р. Клинико-електрофизиологичен подход при Миастения гравис. Научна сесия на Медицински Университет - Плевен, 2002. Сборник с резюмета.
5. Теменлиева В., Василева T., Порязова Р. Структурно-клиничен анализ на заболяванията, проявяващи се с полиневритен синдром. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2003.
6. Теменлиева В., Андонова Ст., Порязова P., Маджурова А., Цонева Св. Честота и тежест на шийните радикулопатии при болни със заболявания от пренапрежение на горните крайници. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
7. Теменлиева В., Порязова Р. Субклинична краниална полиневропатия при захарен диабет -принос на електромиографското изследване. Научни трудове на СУБ -Пловдив, 2004, /под печат/.
8. Теменлиева В., Порязова Р. Сравнителни клинико-електромиографски проучвания на периферните нерви при двата типа захарен диабет. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
9. Порязова P., Захариев 3. Синдром на неспокойните крака, периодични движения на крайниците по време на сън и Паркинсонова болест. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
10. Василева T., Теменлиева В., Порязова P. Смъртоносни мозъчни инсулти в млада възраст. Научни трудове на СУБ - Пловдив, 2004, /под печат/.
Шифър на научната специалност 030119
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2003
Дата на отчисляване 1.4.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест
30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.

8 декември 2017
Форум СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ 22ро издание, 11-12 декември, 2017 г.

4 декември 2017
Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria