Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Динко Петков Господинов
Научен ръководител доц. д-р инж. Пенчо. В. Георгиев
Методология на изследването Проектиране и изследване на математически модели на асинхронни двигатели в две координатни системи, използването им в системи за векторно управление на същите устройства.
Информация за връзка ул. "Хаджи Димитър" 4, 5300 Габрово; тел. 821 931/340; тел. 0888 52 61 65
e-mail: d.gospodinov@mail.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - Габрово
Факултет/Катедра Факултетът Електротехника и електроника, катедра Електроника
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Висша Математика, Теория на електронните схеми, Цифрова обработка на сигналите, Теория на експеримента и др.
Работни езици на докторанта Френски език
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси Работи се в областта на регулируемите електрозадвижвания; системи за автоматично управление и контрол на трифазните асинхронните електро
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта До момента няма такива
Шифър на научната специалност 022008
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 21.1.2003
Дата на отчисляване 21.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Управление на асинхронно електрозадвижване чрез ориентация на магнитното му поле
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria