Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Владимир Христов
Научен ръководител проф. Б. Маджаров
Информация за връзка e-mail: vladimirhristov@gbg.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Транспортен, кат. Въздушен транспорт
Други дисциплини с които е свързана дисертацията строителна механика, материалознание
Работни езици на докторанта Български, руски, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси Техническо обслужване, Методи за числени пресмятания, Методи на крайните елементи, Теория на масовото обслужване
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 26.2.2003
Дата на отчисляване 26.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване на експлоатационните характеристики на авиационни конструкции
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria