Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Малинка Иванова
Професионален опит
от 1999 Хоноруван преподавател в Югозападен университет - Благоевград
от 1993 Асистент в катедра "Електротехника и електроенергетика", Обединен технически колеж към Технически университет - София
Научен ръководител Assoc. Prof. Elena Shoileva
Информация за връзка 8 "Климент Охридски" , блок 1, лб. 8216, София -1797, България Тел.: + (359 2) 962 32 14
e-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Факултет по Електронна техника и технологии
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси Автоматизирано проектиране на електронни схеми; Мултимедийни приложения в обучението; Компютърна графика и компютърна анимация; Използва
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Иванова М., "Тестът в обучението по електроника" - Юбилейна научна конференция, Сливен, юни 1997г.
2. Иванова М., "Тест по електроника, изготвен чрез мултимедийна програма" - Национална научна конференция с международно участие, Благоевград, май 1998г.
3. Иванова М., "Проектиране на електронни стъпала чрез компютърна система" - Юбилейна научна конференция с международно участие, Русе, октомври, 1999 г.
4. Иванова М., С. Сахатчиева, В.Цеков, "Обучаваща програма "Диоди" по електроника", Национална конференция с международно участие, Ботевград, 5-6 октомври, 2000 г.
5. Иванова М., Е. Паскалева "Мултимедийно приложение за електронни усилвателни схеми", Юбилейна научна сесия с международно участие, Варна, 14-15 май, 2001 г.
6. Иванова М., "Проектиране на логаритмични и антилогаритмични проебразуватели", Юбилейна научна сесия с международно участие, Варна, 14-15 май, 2001 г.
7. Ivanova M., E. Paskaleva, "Design of low-frequency and high-frequency active filters using Salen-Kii schemes with a programme", XII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2001, Plovdiv, 31 May-1 June, 200
8. Shoikova E, M. Ivanova “ Comparative Survey on E-content Authoring Tools ”, 15th EAEEIE Annual Conference , 27-29 May 2004, Sofia , Bulgaria (submitted)
9. Shoikova E, M. Ivanova, “Authoring Tool and Guide for SCORM Complaint E-content ”, 15th EAEEIE Annual Conference , 27-29 May 2004, Sofia , Bulgaria (submitted)
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Архитектури и технологии за еОбучение
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria