Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кръстев Н.Й.
Методология на изследването experiment
Информация за връзка NKrystev@yahoo.com
Висше училище/научен институт Технически университет-София
Факултет/Катедра ИПФ - Сливен
Други дисциплини с които е свързана дисертацията математика,физика,химия
Работни езици на докторанта английски, руски, български
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси термодинамика,горивна техника
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Възможности за образуване на азотни оксиди при изгаряне на газово гориво.
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 14.2.2003
Дата на отчисляване 14.2.2010
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на режимните и конструктивни параметри на горивното устройство върху образуването на азотни оксиди при изгарянето на газово гориво.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria