Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Николай Петков Христов
Информация за връзка София, ул. Кота 1050, 31A; тел. 962 72 20 (492)
e-mail: nhristov@mail.mgu.bg
Висше училище/научен институт Минно-геоложки университет - София
Факултет/Катедра катедра Минерални технологии
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Добив и първична преработка на полезни изкопаеми
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. L. Kuzev, N. Hristov. Vibrating Grinding – an Approach for Use of Refuse Metallic Aluminum. Proceedings of the 8th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Turkey, 2000. Abstract, Full Text – upon request.
2. L. Kuzev, St. Stoev, N. Hristov. The Mineral Variety of the Kremikovtzi Mineral Deposit – a Source of Iron Oxide Pigments. Proceedings of the 9th Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, September 2001. Abstract, Full Text – upon request.
3. L. Kuzev, N. Hristov, St. Seksenov. The Working Media Influence on the Kaolin Vibrodelamination. University of Mining and Geology Year Book, June 2002. Abstract, Full Text – upon request.
4. N. Hristov, L. Kuzev. Mineral Processing – the Key to the Sustainable Development (approved for publication). Scientific session – Mineral Resources and the Man, Varna, Bulgaria, September 2002. Abstract, Full Text – upon request.
5. N. Hristov, D, Mochev, L. Kuzev. Selective Vibration Grinding (approved for publication). IX International Mineral Processing Symposium, Cappadocia, Turkey, September 2002. AbstractAbstract, Full Text – upon request.
6. N. Hristov, L. Kuzev. Fine in Size Products Obtined by Vibrating Grinding and Vibrating Attrition. (approved for publication). 10th European Symposium on Comminution, Heidelberg, Germany, September 2002. Abstract, Full Text – upon request.
7. L. Kuzev, V. Lilkov, D. Mochev, N. Hristov, St. Seksenov. Vibration Attrition and the Rose Equation (approved abstract) 12th International Mineral Processing Congress, Cape Town, South Africa, October 2003. Abstract, Full Text – upon request.
8. L. Kuzev, St. Seksenov, N. Hristov. Milling Media as Factor in Vibration Grinding of Hard-Milled Materials (approved abstract) 12th International Mineral Processing Congress, Cape Town, South Africa, October 2003. Abstract, Full Text – upon request.
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 16.4.2000
Дата на отчисляване 16.4.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията in the field of Special Vibration Grinding
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria