Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кирил Райчев Петков
Професионален опит конструктор,технолог,технолог на цех
Научен ръководител проф.д-р Камен Веселинов, доц.д-р Валери Стоилов
Информация за връзка markir@abv.bg 0888/597-307
Висше училище/научен институт ТУ-София
Факултет/Катедра Съпротивление на материалите
Работни езици на докторанта Френски, руски, начално ниво английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси Теория на еластичността; Метод на крайните елементи; Изчислителни методи; CAD-системи
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране на движението на лагери с отчитане на деформируемостта на елементите им
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria