Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Стефка Занева
Информация за връзка 1504 София, бул. "Цар Освободител" 15 тел: (+359 2) 9308 253
e-mail: zaneva@hotmail.com
Висше училище/научен институт Софийски университет "св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Геолого-географски факултет, Катедра Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси кристалография, полезни изкопаеми
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0107
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 3.2.2002
Дата на отчисляване 3.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria