Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Боряна Милошева
Информация за връзка София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 1, 71 81 82; 979 2471
e-mail: milosh@clphchm.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по металознание, Композитни материали
Научна област Технически науки
Научна специалност Добив и първична преработка на полезни изкопаеми
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.3.2002
Дата на отчисляване 10.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria