Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Иван Мирчев Иванов
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по Механика и Биомеханика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията биореология, хемореология, хемодинамика
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси биореология, хемореология, хемодинамика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 13.3.2004
Дата на отчисляване 13.5.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Методи и техники за характеризиране реологичното поведение на биологични течности
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria