Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Цвета Въчева - Братанова
Научен ръководител доц.д-р инж. Марин Георгиев
Информация за връзка 0888812066
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Машиностроителен факултет
Други дисциплини с които е свързана дисертацията база данни
Работни езици на докторанта немски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси систематика на модели на материални и информационни потоци за целите на управлението на транспортно-складовите вериги на доставки
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 021416
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.11.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Систематика на модели на материални и информационни потоци за целите на управлението на транспортно-складовите вериги на доставки
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria