Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Милена Тихолова Миленкова
Научен ръководител доц. д-р Лиляна Зашкова
Информация за връзка София, Катедра “Технология на силикатите”, ХТМУ, бул. “Климент Охридски” №8
e-mail: az_milena@mail.bg
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Факултет по металургия и материалознание; Катедра - Промишлена топлотехника
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси промишлена топлотехника
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020613
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване на топло- и аеродинамичните процеси в газовото пространство на стъкларски ванни пещи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria