Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Явор Кирилов Колчаков
Научен ръководител доц. д-р Цвети Цветков
Информация за връзка Бул. "Св. Климент Охридски" № 8, 1756 София; тел. (+359 2) 62-54-1
e-mail: baihe@abv.bg
Висше училище/научен институт Химико-технологичен и металургичен университет - София
Факултет/Катедра Департамент по химични науки, катедра по физикохимия
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010505
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Корозионна устойчивост на метали и сплави в йонни стопилки
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria