Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елена Цветкова
Информация за връзка 1756, София, бул. "Климент Охридски" № 10; тел. 02) 9-19-07 факс: (02) 862-28-30
e-mail: elena2006@mail.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет - София
Факултет/Катедра Факултет по екология и ландшафтна архитекгура
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 022201
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 11.6.2002
Дата на отчисляване 11.6.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria