Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гергина Василева Кръстева
Информация за връзка gericka@abv.bg
Висше училище/научен институт ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет/Катедра Филологически факултет/Катедра Българска литература и теория на литературата
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Съвременна българска литература;теория на литературата
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси Съвременна българска лирика, теория на литературата, литература и кино, сравнително литературознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Аспекти на лирическата самонаблюдателност в българската поезия на 70-те години на ХХ век
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria