Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Десислава Стоянова Чешмеджиева
Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова
Информация за връзка ул. П.Берон 2, вх. 2, ап. 28 гр. Шумен 9700 тел: 054 53674
Висше училище/научен институт Шуменски университет "Еп. К. Преславски"
Факултет/Катедра ФХН/ АФ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията културология, социолингвистика, текстолингвистика, социология, когнитивна лингвистика,психология
Работни езици на докторанта английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси култура, интеркултурна комуникация, лингвистика, психология, когнитивна лингвистика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 31.12.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Толерантност и етничност в медийния дискурс
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria