Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Живка Симова
Информация за връзка 1113 София бул. "Шипченски проход" 52 бл. 17, ет. 7 и 8 тел.: 979 29 90
e-mail: simovajk@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт за литература
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси теория и история на литературата
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0504
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 16.3.2001
Дата на отчисляване 16.3.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията За някои дискурсивни модели в поезията на Атанас Далчев
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria