Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Рангел Стоянов Шарков
Научен ръководител доц. д-р Никола Калоянов
Информация за връзка София, бул. Кл. Охридски 8, бл.2, ет.3, стая 2346, тел. 965 32 92
e-mail: ranguel@tu-sofia.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, Топлинна и хладилна техника
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси промишлена топлотехника, топлообменни апарати
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта една публикация
Шифър на научната специалност 020613
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Топлообменни апарати
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria