Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Диана Борисова Георгиева
Научен ръководител доц. дтн Дако Патарински
Методология на изследването планиране на експеримента
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, бл.3, ет.2, стая 3228, тел. 965-3611
e-mail: diana_74@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Машинно-технологичен факултет, Металознание и технология на металите
Други дисциплини с които е свързана дисертацията статистика, физика на металите
Работни езици на докторанта български, руски, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси електрохимични и електрофизични процеси, материалознание, технология, планиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020116
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria