Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Стоян Чавдаров Николов
Научен ръководител ст. н.с. ІІст. Таню Манев Мичев
Методология на изследването теренни проучвания, пробни площадки, точкови преброявания
Информация за връзка София 1750, Младост 1, бл.26, вх.1, ет.7, ап.23, тел. 747975
e-mail: snikolov@ecolab.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Централна лаборатория по обща екология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията фитоценология
Работни езици на докторанта български, английски, френски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси орнитология, синекология горска екология, ландашафтна екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Nikolov, S. (2003). New locality in unusual habitat of Tengmalm's Owl (Aegolius Funereus) in Bulgaria - Buteo, 13:89-93
2. Nikolov, S. and Vassilev, V. (2004). Breeding Bird atlas pf the Ponor Mountains, Western Bulgaria. - Sandgrause, 26(1): in press
3. Nikolov, S. and Vassilev, V. (2004). Census of breeding birds in the Ponor Mountains, Western Bulgaria. - Bird Census News, 16(2): in press
Шифър на научната специалност 0122
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2004
Дата на отчисляване 1.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на фрагментацията на съобществата от бяла мура върху гнездовите орнитоценози в северната част на НП "Пирин"
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria