Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Анелия Петрунова
Научен ръководител Проф. Борис Парашкевов
Методология на изследването Contrastive research
Информация за връзка тел. 0887-568112
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Катедра по Германистика и скандинавистика
Работни езици на докторанта Български, английски, шведски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси Контрастивна лингвистика (особено лексикология)
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.2.2002
Дата на отчисляване 15.2.2005
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria