Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Христина Николова Кукова
Професионален опит
19-31.07.1999г Участие в международна лятна школа по компютърна лингвистика EUROLAN, Яш, Румъния.
2000г. Едномесечна специализация в Москва, Държавен институт по руски език “А.С.Пушкин”.
2001г. Участие с доклад на тема “Особени трудности при овладяване на българската фонологична система от носители на руски език” – международна конференция “Езиците отварят врати” – ИЧС, София.
2002г. Участие с доклад на тема “Некоторые особенности фразеологических единиц с названием животного в русском и болгарском языках” – международен симпозиум МАПРЯЛ, Велико Търново.
2003г. Участие с доклад на тема “Съставните топоними в българския език и компютърното им представяне” – СУ, София.
2003г. INTEX WORKSHOP, София, България.
2003г. International Workshop - Information Extraction for Slavonic and other Central and Eastern European Languages (IESL), Borovets, Bulgaria.
2003г. Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP), Borovets, Bulgaria.
2003г. Юбилейни Паисиеви четения - международен славистичен симпозиум, Пловдив.
Научен ръководител ст. н.с. IIст. д-р Светла Коева
Информация за връзка София, ул. Шипченски проход 52, бл. 17, тел. 979 29 71
e-mail: hristina@ibl.bas.bg; hristina_kukova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт за български език, Секция за компютърно моделиране на българския език
Работни езици на докторанта български, руски, английски, френски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси компютърна лингвистика, POS тагиране, сваляне на лексикална многозначност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0504
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 8.3.2004
Дата на отчисляване 8.3.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria