Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Стоилова Плачкова
Научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Светла Коева
Информация за връзка София 1113, бул. Шипченски проход 52, бл.17, Институт за български език;
e-mail: petya@ibl.bas.bg; p_platchkova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт за български език, Секция за компютърно моделиране на българския език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси лингвистика, словоред
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0504
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 8.3.2002
Дата на отчисляване 8.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Относително свободният словоред в българския език
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria