Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Екатерина Търпоманова
Професионален опит Работа в секцията за компютърно моделиране на българския език (БАН): участие в проекта BalkaNet - обработка на лингвистични данни
Научен ръководител Петя Асенова
Информация за връзка ул. Шипченски проход 52, бл. 17, e-mail: tochitsaaa@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по славянски филологии, Катедра Общо, индоевропейско и балкански езикознание
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси компютърно моделиране на българския език; балкански езици, литератури и култури
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0504
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 8.7.2002
Дата на отчисляване 8.7.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Функции на местоименията в балканските езици
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria