Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Благой Станчев
Научен ръководител доц. д-р инж. Добрин Сейзински
Информация за връзка тел. 0898 253030; e-mail: B_O_G_Y@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София, филиал Пловдив
Факултет/Катедра ФМУ/ТАТТ
Работни езици на докторанта английски, френски, руски, италински
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси самолетостроене, проектиране на летателни апарати
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 17.4.2003
Дата на отчисляване 17.4.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване влиянието на параметрите на тяло на автоматичен летателен апарат върху неговата маса
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria