Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Теодора Ангелова
Научен ръководител проф.Видьо Видев , доц. Живко Кръстанов
Информация за връзка e-mail: teslacow@abv.bg
Висше училище/научен институт НЦАН
Висше училище/научен институт (ако има) Земеделски институт, секция Говедовъдство
Работни езици на докторанта англииски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Влияние на произхода на кравите върху линейно-описателните им признаци" "Влияние на страната на внос на бици в България върху генетичните изменения в популацията БКГ" "Сезонни изменения на млечната продуктивност на крави от породата БКГ през периода 1980 – 1996"
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.2.2002
Дата на отчисляване 15.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проучване възможностите за оптимизиране на селекцията при кафявото говедо в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria