Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Стойко Христов Пехливанов
Научен ръководител доц. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков
Методология на изследването Car Accident Reconstruction
Информация за връзка email: auto@engineer.bg
http://lex.bg/members/accident
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра ИПФ-Сливен
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Математика, Физика, Транспорт
Работни езици на докторанта Английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси Автотехнически експертизи, Crash тестове, Механика, Matlab
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 01
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 17.12.2004
Дата на отчисляване 17.12.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria