Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Симеон Стоянов Стоянов
Научен ръководител ст. н.с. Iст. И. Бинев, ст. н.с. IIст. Й. Ценов
Методология на изследването квантово-химични изчисления
Информация за връзка ул. акад. Г. Бончев бл. 9; e-mail: cacafnego@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по органична химия с център фитохимия, лаборатория по Структурен органичен анализ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията химия, физика
Работни езици на докторанта английски, български, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси експериментални квантовохимични изчисления
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010503
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Експериментални и кванотово-химични изследвания на ИЧ спектралните и структурните промени, породени от оревръщането на нитрили в анйони и радикали
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria