Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Емилия Демирева Чернева
Професионален опит
Лятна школа към Центъра по приложна спектроскопия - Нови Сад (23-28.06.2004), Белград (30.08.-04.09.2004 г.), София (13.09.-18.09.2004 г.)
Научен ръководител ст. н.с. IIст. дхн Цонко Колев
Методология на изследването спектрални структурни методи
Информация за връзка ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, 303 ст., тел. 9606106; e-mail: soa@orgchm.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по органична химия с център фитохимия, Лаборатория Структурен органичен анализ
Други дисциплини с които е свързана дисертацията органичен синтез, инфрачервена спектроскопия, рентгенов анализ, нелинейна оптика
Работни езици на докторанта български и английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Mechanics
Научни интереси органичен синтез, кристалография, вибрационна и електронна спектроскопия
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010503
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2005
Дата на отчисляване 1.1.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Синтез, спектрално и структурно изследване на нови органични материали за фотониката и нелинейната оптика
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria