Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Милена Петрова Маринкова
Научен ръководител проф. дфн Иван Кънчев
Информация за връзка Докторант по експериментална фонетика /фонетика и фонология на испанския език/
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Испанистика и португалистика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Общо езикознание
Работни езици на докторанта испански; португалски; английски; френски; руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси Фонетика и фонология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2005
Дата на отчисляване 1.2.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Сричката в съвременния испански език: синхрония и типология
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria