Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Надежда Палова
Висше училище/научен институт Институт по замеделие - Карнобат, филиал Средец
Работни езици на докторанта руски, италиански, английски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси животновъдство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 04
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2004
Дата на отчисляване 1.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Оценка на основните угоителни и кланични качества на свине от Източнобалканската порода при природосъобразни условия на отглеждане"
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria