Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Татяна Терзиева
Научен ръководител Иван Йовков
Информация за връзка e-mail: t_terzieva@abv.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет
Факултет/Катедра Стопанско управление
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси Сладководно рибовъдство, Aквакултури, Икономика
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2002
Дата на отчисляване 1.7.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria