Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Методий Кусев
Научен ръководител ст. н.с. IIст. д-р Тодор Влаев
Методология на изследването математическо моделиране, теория на управлението
Информация за връзка София, ж.к. Младост-1, бл. 30, вх. А, ап. 8, тел. 74 73 68;
e-mail: mak@gbg.bg
Висше училище/научен институт ИУСИ-БАН
Други дисциплини с които е свързана дисертацията енeргиен мениджмънт
Работни езици на докторанта английски,френски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси енергетика околна среда ВЕИ
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Т. Влаев, М. Кусев - Възможности за прилагане на системата "Енергиен мениджмънт" за гр. София; Енергиен форум 2002, 14-17 юни, "Св. Св. Константин и Елена", Б-я, т. I, стр. 232-237
2. T. Влаев, М. Кусев - Енергиен мениджмънт - важен фактор за намаляване на енергопотреблението. Енергиен форум, 2003, 7-11 юни, "Св. Св. Константин и Елена", Б-я, т. II, стр. 263-268
Шифър на научната специалност 022110
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 31.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране на градския енергиен сектор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria