Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Марин Маринов
Научен ръководител Марина Цанкова
Методология на изследването влияние на добавката на екзогенни полиензимни препарати и ароматизанти върху растежните способности при подрастващи малачета
Информация за връзка e-mail: bivoli@abv.bg
Висше училище/научен институт Земеделски инситут - Шумен
Факултет/Катедра Хранене и технология
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси животновъдство,хранене,технологии
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 21.3.2005
Дата на отчисляване 21.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията влияние на добавката на екзогенни полиензимни препарати и ароматизанти върху растежните способности при подрастващи малачета
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria