Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Пламен Петков Пешев
Научен ръководител Ст.н.с. II ст. доц. д-р Димитър Василев Йорданов и Проф. д-р Петър Стефанов Гецов
Информация за връзка град Пазарджик; ул."Дунав" 40, вх.Б, ет. 8, ап.46, п.к. 4400
Висше училище/научен институт Българска Академия на Науките
Факултет/Катедра Институт за Космически Изследвания , Аерокосмически системи за управление
Работни езици на докторанта Български език и Английски език
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси Аеродинамика,динамика, балистика и упрвление на полета на безпилотни и пилотируеми летателни апарати
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта няма все още
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2006
Дата на отчисляване 31.12.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията В процес на уточняване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria