Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мирослава Георгиева
Научен ръководител проф. Ивайло Знеполски
Информация за връзка e-mail: homoludens@mail.bg
Висше училище/научен институт СУ "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Философски факултет / Културология
Факултет/Катедра (ако има) Философски факултет / Културология
Работни езици на докторанта английски, френски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Култура и изкуство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. “Les sort des habitants du champ litteraire francais dans la situation extreme de 1940-1953 (Gisele Sapiro, La Guerre des ecrivains (1944-1953) ”, рецензия в: Divinatio, vol.17, spring-summer, 2003, p. 257-262.
2. "Пренаписване на авто/биографиите: Фани Попова-Мутафова” – части от магистърската теза, във: в-к “Култура”, 19 април, 2002
3. “The Stranger is Not so Much Strange”, in: Balkanistic Forum, special issue, 2000
5. “Политическите партии и женският въпрос (1878 - 1918), в: “Тя на Балканите”, Благоевград, 2000
6. “Mental Maps of “the Colony” in Petroshani. “The Colony” in the Past and Nowadays”, in: Cahiers de terrain, Bucharest, 2000
7. “Rites Funeraires et Orthopraxie. Un Regard Comparatif sur les Villages de Razgrad et Zlatia”, in: Cahiers de terrain, Sofia, 1999
8.“Les funerailles au Razgrad : le Rite aux Traditions Multiples”, in: Cahiers de terrain, Sofia, 1999
Шифър на научната специалност 050800
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2002
Дата на отчисляване 1.7.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Интелектуалците и властта: политики на публична репрезентация
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria