Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Джошкун Мюмюн Ахмед
Научен ръководител Prof.Dr. Hans-Joachim Schütz
Висше училище/научен институт Universität Rostock
Факултет/Катедра Juristische Fakultät/Lehrstuhl für Öffentliches Recht,Europarecht,Völkerrecht und Internationale Beziehungen
Работни езици на докторанта Немски, Български, Английски, Турски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Европейско право,Конституционно право,Административно право,Сравнително право,Международно публично право и др.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.4.2006
Дата на отчисляване 23.7.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria