Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Миглена Димитрова Борисова
Информация за връзка София, бул."Цариградско шосе" № 72 сл.т.7144575, д.т.9435467 megy@abv.bg
Висше училище/научен институт ИЕ - БАН
Факултет/Катедра Физика и техника на плазмата
Други дисциплини с които е свързана дисертацията материалознание
Работни езици на докторанта английски и руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Physics
Научни интереси физика, материалознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010316
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Функция на разпределение на енергии на заредени частици в газоразрядна кислород, съдържаща плазма
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria