Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Иванка Андонова Хаджиева
Научен ръководител доц. Пламен Цветков, доц. Иван Коджабашев
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Висше училище/научен институт (ако има) Български институт по метрология
Факултет/Катедра факултет "Автоматика", катедра "Електроизмервателна техника"
Работни езици на докторанта български, английски и руски език
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси Автоматизиране на измервателните процеси на основата на програмна среда LabView; Методи и средства за точно измерване на променливи величини; Термоелектрични преобразуватели PMJTC.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Измерване на променливо напрежение с AC-DC еталон за прехвърляне, Стандартизация, метрология и сертификация, бр.10, стр.10-14, 2006
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 25.5.2007
Дата на отчисляване 25.5.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria