Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Калоян Руменов Монев
Професионален опит стажант към адвокатска кантора - 4 години адвокат към АК - Варна - 3 години
Научен ръководител акад.Ч. Големинов
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Правен институт
Други дисциплини с които е свързана дисертацията гражданско и облигационно право
Работни езици на докторанта Български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси гражданско и облигационно право, право на Европейския съюз, международно частно право
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 10.10.2006
Дата на отчисляване 29.5.2009
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria