Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Виктор Игнатов
Научен ръководител доц. Дюкенджиев, доц Йорданов
Информация за връзка VicktorHrIgnatov@gmail.com
Висше училище/научен институт Технически Университет - София
Факултет/Катедра Машиностроителен
Работни езици на докторанта английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Метрология и уредостроене
Научни интереси Метрология, Управление на качеството
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2005
Дата на отчисляване 1.3.2008
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria