Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Антон Нанев Стоилов
Методология на изследването теоретична и експериментална
Информация за връзка гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов 62А тел. 098 806 565 e-mail: antonstoilov@abv.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Природо-математически факултет, Катедра Физика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Преобразуване на слънчевата енергия, математическо моделиране на топлинни процеси
Работни езици на докторанта български, английски, френски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Топломасообмен, слънчева енергия, математически моделиране, програмиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Топлинна акумулация с фазов преход на топлоакумулиращия материал, Научна конференция ЕМФ, 2001. 2. Improved exploitation of Solar Energy by Photovoltic Generator and Active Thermo System, Second International Sonference Ecological Protection of the Planet Earth, 2003
Шифър на научната специалност 020607
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2003
Дата на отчисляване 2.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Топло и масообменни процеси при оползотворяване на възбновяеми енергийни източници.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria