Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Загорка Георгиева Иванова
Научен ръководител доц. д-р Милчо Мирчев
Методология на изследването Проучване и анализ на български и чуждестранни теоретични източници, сравнителен анализ, наблюдения, анкети, интервюта.
Информация за връзка моб. тел. 0887 975 668 e-mail: zarita@abv.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Правно-исторически факултет, Катедра по публичноправни науки и публичен мениджмънт
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Основи на управлението, Управление на човешки ресурси, мениджмънт и управленски технологии
Работни езици на докторанта български, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Управление на човешките ресурси
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта предстои издаването на "Един поглед към лидерството в съвременна Европа".
Шифър на научната специалност 050220
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.10.2002
Дата на отчисляване 30.9.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Лидерството в условията на промени в публичната сфера
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria