Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Габриела Белова Белова-Генова
Научен ръководител доц. д-р Милан Миланов
Информация за връзка гр. София, ул. Стефан Караджа 12, вх Г, ет. 4, ап. 14 тел. 0888 712 442 e-mail: gbelova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Правно-исторически факултет, Катедра по международно право и международни отношения
Други дисциплини с които е свързана дисертацията История и теория на международните отношения, Европеистика, Право на Европейския съюз, Политология
Работни езици на докторанта български, английски, руски - писмено и говоримо
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Международни организации, история на европейските интеграционни процеси; разпределяне правомощията между европейските и националните
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050515
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 9.2.2001
Дата на отчисляване 9.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Процесът на европейска интеграция и националният суверенитет
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria