Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Евелина Георгиева Иванова
Научен ръководител доц. д-р Цветан Ракьовски
Методология на изследването научниизследователска и индивидуалнооткривателска
Информация за връзка гр. Перник 2300, ул. Стефан Караджа 11, тел. 076 2 71 77, моб.тел. 098 974 532 e-mail: evapf@abv.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра българска литература
Други дисциплини с които е свързана дисертацията фолклор, философия, културология, митология, семиотика, сравнително литературознание
Работни езици на докторанта английски, руски, чешки, гръцки, италиански
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси В областта на хуманитаристиката като цяло, участия в научни конференции, форуми, публикации в периодичния печат. Спечелване и разработване
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Архитипалните образи в поезията на Атанас Далчев, Сборник от конференцията, посветена на десетгодишнината на Филологически ф-тет ЮЗУ, Бл. 2002 г. 2. Между Албена и Женда, Сб. Словесност и литература, Бл. 2003 г. 3. Мотивът за любовта и страданието в две български легенди ("Самодивски скали" и "Проклетисаната гора" от Елин Пелин), Сборник по случай 125-год. на Елин Пелин - под печат
Шифър на научната специалност 050402
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 19.1.2001
Дата на отчисляване 18.1.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Легендата в българското литературно пространство
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria