Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Митко Петров Шопов
Научен ръководител доц. д-р Галидия Петрова
Информация за връзка http://dsnet.tu-plovdiv.bg/~mshopov/
Висше училище/научен институт Технически Университет - София, филиал Пловдив
Факултет/Катедра Електроника
Работни езици на докторанта Български, Английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси Компютърни Мрежи, Разпределени Системи, Разпределени Вградени Системми, Системно и Web Програмиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта http://dsnet.tu-plovdiv.bg/website/publications/?author=mshopov
Шифър на научната специалност 022009
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2008
Дата на отчисляване 1.7.2011
Докторански трудове
Тема на дисертацията Методи и средства за изграждане на Web базирани системи за персонализирано здравеопазване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria