Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Лъчезар Любенов Перчеклийски
Научен ръководител проф. д-р Иван Юстинианов Кочев
Методология на изследването дескриптивен, сравнително-исторически, функционално-словообразувателен метод
Информация за връзка Благоеград, ж.к. Запад, бл. 53, ап. 67
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра по български език
Други дисциплини с които е свързана дисертацията морфология, лексикология
Работни езици на докторанта български, руски, английски, полски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050417
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 22.2.2003
Дата на отчисляване 21.2.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Основни словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria