Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Степановна Терпан
Научен ръководител доц. д-р Радка Николова Кърлова
Методология на изследването експериментални, статистически и психометрични методи за изследване
Информация за връзка "Иван Михайлов" 62А, 2700, Благоевград, България
Тел. 8889 123; terpan@mail.bg
Висше училище/научен институт Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград
Факултет/Катедра Филологически факултет, Катедра по български език
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Семантика, морфология, лексикология
Работни езици на докторанта български, руски, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси фонетика и фонология, семантика, семиотика, експериментално езикознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050417
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 16.2.2002
Дата на отчисляване 15.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията ПАУЗАТА И МЕЛОДИКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СЕМАНТИКАТА НА ФРАЗАТА
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria